Home

Křivatec rolní

Křivatec rolní: Vytrvalá cibulnatá bylina z čeledi liliovitých (Liliaceae) vysoká 5-20 cm, se dvěma nestejně velkými cibulemi ve společném obalu. Přízemní listy dva, ploché, úzké, jednožilné. Listy mladých nekvetoucích rostlin vyrůstající z vedlejších cibulek jsou ještě užší, nitkovité, poněkud tučné, těsně. Křivatec rolní není původní rostlina naší země, zavlečen sem byl kdysi dávno, pravděpodobně s rozvojem vinic. Ve vinicích ho můžeme najít i dnes, ale jednalo by se o opravdu velice vzácný nález. Používání chemie a hluboká orba zařadilo kdysi velmi vytrvalý plevel až mezi silně ohrožené druhy naší přírody křivatec rolní Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet. říše Plantae - rostliny » oddělení Magnoliophyta - rostliny krytosemenné » třída Liliopsida - rostliny jednoděložné » řád Liliales - liliotvaré » čeleď Liliaceae - liliovité » rod Gagea - křivatec » sekce Gagea sect. Didymobulbo

Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet - křivatec rolní. Vytrvalá bylina se dvěma nestejně velkými cibulemi. Z větší vyrůstá květonosná lodyha se dvěma čárkovitými přízemními listy. Lodyžní listy jsou v počtu 2 - 5 (nejčastěji 2), obvykle delšími chlupy pýřitě brvité Křivatec rolní je liliovitá rostlina s cibulkou. Vykvétá v první polovině jara na okrajích polí, na mezích a stráňkách s vyšším obsahem živin. Hojnější výskyt je okolo Plumlova, Žárovic a na Kosíři křivatec rolní. / 1. quer C2b silně ohrožené taxony, vzácné a ustupující (G-I) Gagea villosa - křivatec rolní Gentiana cruciata - hořec křížatý Gladiolus imbricatus - mečík střechovitý Gypsophila fastigiata subsp. arenaria - šater svazčitý písečný Gypsophila fastigiata subsp. fastigiata - šater svazčitý pravý Hackelia deflexa - lopuštík skloněn

Nejběžnější je křivatec žlutý (Gagea lutea), který vyhledává spíše vlhčí stanoviště. Naproti tomu křivatec rolní (Gagea villosa), který se vyznačuje chlupatými květními stopkami, roste na sušších stanovištích teplejších oblastí a patří k silně ohroženým druhům (C2) Luční rostliny - Fotografie zvířat a fotky přírody - www.Naturfoto.c Křivatec rolní. Křivatec rolní Přeslička rolní - jarní lodyha (Equisetum arvense) Ptačinec bledý. Křivatec rolní. Tento druh křivatce je řazen dle červeného seznamu do skupiny C2, tedy silně ohrožených, v okolí Litomyšle je však několik lokalit, kde se vyskytuje, a vždy je to v intravilánu, tedy v městech a obcích. Já jsem ověřil výskyt v obci Osík, kde má bohatou lokalitu, nově jsem jej objevil v obci Lažany. Křivatec rolní zejména u paty lip v jižní části naproti budově VZP, křivatec žlutý nejvíce v severovýchodní části směrem ke křižovatce s hlavní ulicí, křivatec luční roztroušeně v severozápadní části směrem ke zbytkům městských hradeb (v roce 2020 jsem však viděl jen jeden kvetoucí)

Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet - křivatec rolní . Čeleď: Liliaceae - liliovité Status: C2 Popis: Jediný z křivatců v české flóře, který je chlupatý (vyjma kriticky ohroženého Gagea bohemica subsp. saxatilis), u G. villosa patrné výrazně chlupaté květní stopky; s velkým množstvím květů, většinou 5-15, které se nachází v přeslenu s lodyžními listy Syn.: Ornithogalum villosum M. Bieb., Gagea arvensis (Pers.) Dum., Ornithoxanthum villosum (M. Bieb.) Link Česká jména: křivatec kosmatý (Presl 1819), snědek kosmatý (Sloboda 1852), žlutečka rolní (Opiz 1852), křivatec rolní (Čelakovský 1879, Polívka 1912, Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002) Slovenská jména: křivatec nivní (Reuss 1853), krivatec roľný (Novacký 1936.

Křivatec rolní Naturfoto

Křivatec rolní - jarafoti

 1. křivatec rolní Gagea villosa (Bieb.) Sweet [Ornithogalum arvense Pers., Gagea arvensis (Pers.) Dum.
 2. Křivatec rolní (Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet) Čeleď: liliovité Výskyt: meze, trávníky v parcích, akátiny a křoviny, dříve rostl též jako polní plevelod nížin do pahorkatin. Kvete: V. Druh je řazen do kategorie ohrožení C2b (silně ohrožený). ————
 3. křivatec rolní. Křivatce, květy prvního sluníčka. Péče o zahradu. Jen co opadne mráz a sníh začne odkrývat kousky země, vyrazí ke sluníčku první rostlinky z cibulek. Vedle bílých..
 4. M sto: Kun n Okres: Nov Ji n Kraj: Moravskoslezsk Stanovi t : park P da: hlinit s humusem, vlhk a mokr Sv teln podm nky: slunn Ur il: Petr Koci n Fotografoval: Petr Koci n Datum fotografie: 11.4.201
 5. křivatec rolní - hlavní jméno pro Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet . Chorvatština njivsko baloče. vlasasto baloče Němčina Acker-Gelbstern. Acker-Goldstern Polština złoć polna - zdroj dat . Slovenština krivec.
Křivatec rolní | Naturfoto

Gagea villosa (křivatec rolní) BioLib

Zobrazuji stranu 1. Nalezeno 0 vět, které odpovídají výrazu křivatec rolní.Nalezeno za 0 ms.Překladové paměti jsou vytvářeny člověkem, ale upravovány počítačem, což by mohlo způsobit chyby. Ty pocházejí z mnoha zdrojů a nejsou kontrolovány. Buďte napozoru U nás planě rostou dři druhy křivatců, rolní, žlutý a český. Pěstují se však často také v zahradách. Listy jsou úzké, trávovité, květy jsou žluté, hvězdičkovité. Tato drobná cibulovina se často uplatní v jarním trávníku spolu s krokusy a ladoňkami křivatec rolní / Gagea villosa. Hlavní znaky - vytrvalá bylina s podzemní cibulí - přízemní listy 2, niťovité až čárkovité - lodyžní listy vstřícné nebo v přeslenu s květy (nejdolejší list může být oddálen).

křivatec rolní - csophorepnik

 1. ulosti jako plevel na polích a vinicích. čnělka a květní stopka <<seznam čeledí<< křivatec vstřícnolistý.
 2. Naším druhým křivatcem s chlupatou květní stopkou je křivatec rolní (Gagea villosa), který se odlišuje nafialovělou podzemní částí listů, různě dlouhými, zkroucenými niťovitými listy a také ekologicky. Absence tvorby semen a tobolek byla pozorována u všech populací ve střední Evropě
 3. Fotografie z mých cest. Křivatec rolní_v « » ← Předchoz
 4. Nové články. Srnec obecný (Capreolus capreolus) a závod v běhu; Bobův pracovní stůl; Kos černý (Turdus merula)-základní odlišení samce od samic
 5. Křivatec rolní roste ve střední, jižní a jihovýchodní Evropě. U nás se vyskytuje dosti roztroušeně v teplých oblastech Čech i Moravy, vzácně i ve středních polohách. Jedná se o archeofyt (druh zavlečený na naše území před rokem 1500), s čímž souvisí to, že dříve býval polním plevelem, mimo jiné i ve vinicích
 6. Stejně jako křivatec luční, rolní, nizoučký vstřícnolistý dává přednost sušším výslunným stráním. Naproti tomu poměrně hojně rostoucí křivatec žlutý si libuje v zamokřené půdě a křivatec nejmenší má rád přistíněná vlhká místa v listnatých lesích
 7. Křivatec rolní (Gagea villosa) Křivatec vstřícnolistý (Gagea transversalis) Křivatec žlutý (Gagea lutea) Z hlediska určování je nejméně problematický křivatec český skalní (Gagea bohemica subsp. saxatilis). Roste jen na jediné lokalitě v republice, nedaleko Seničky u Olomouce v počtu několika jedinců. Kdo nejede.

Křivatec rolní

Křivatec rolní - to je název nenápadné jarní květiny, kterou jste mohli dosud vidět jen zřídka. Jde totiž o chráněnou a vzácnou rostlinu. Letos ale překvapila botaniky například na Rychnovsku. Tam se objevila totiž i na místech, kde v předchozích letech nerostla. Jde například o Týniště nad Orlicí, kde vykvetla v jediném trsu u památečního dubu Česká jména: křivatec lesní (Presl 1819), snědek žlutý (Sloboda 1852), žlutečka žlutá (Opiz 1852), křivatec žlutý (Čelakovský 1879, Polívka 1912, Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002) GAGEA VILLOSA (M. Bieb.) Duby - křivatec rolní / krivec páperistý.

Fotogalerie DF: křivatec rolní 1 Garten

Diskusní fórum: křivatec rolní 1 Profizahrada

 1. Křivatec rolní. křivatec rolní (Gagea villosa) je liliovitá rostlina s cibulkou. Vykvétá v první polovině jara na okrajích polí, na mezích a stráňkách s vyšším obsahem živin. Lodyha po odkvětu uvadne a padá k zemi. Semena vypadávající ze zralých tobolek mají výživný přívěsek a jsou rozšiřována mravenci
 2. ný, křivatec rolní, kokošku pastuší tobolku, pcháč oset, chundelku metlici, ježatku kuří nohu. Jen malá část má svůj původ ve flóře středoevroé (kupříkladu konopice úzkolistá a širolistá, vrabeč - nice roční, česnek kulovitý, violka rolní, mák čas-ný, pýr plazivý, nepatrnec rolní, svízel přítula, ro
 3. Tato stránka je herbářovou položkou druhu Gagea villosa.Zaznamenává data, kdy a kde rostlina kvetla. Dále obsahuje klíč (informace sloužící k určení rostliny). Pokud chcete pomoci se zaznamenáváním dat pro tuto nebo jakoukoli jinou rostlinu, přečtěte si stránku Projekt: Kvetení rostlin/Jak se projektu účastnit

Křivatec - Wikipedi

Luční rostliny Naturfoto

křivatec žlutý Gagea villosa (Bieb.) Sweet (Ornithogalum arvense Pers., Gagea arvensis (Pers.) Dum.) křivatec rolní Gaillardia 'Fanfare' kokarda 'Fanfare' Gaillardia x grandiflora (Gaillardia aristata Pursh) kokarda velkokvětá, kokarda osinatá Galactites tomentosa (L.) Moench: bodlákovec skvrnitý, chrp Křivatec rolní (15.3.2018, NPR Mohelenská hadcová step) Vřetenuška kozincová (6.7.2017, NPR Mohelenská hadcová step) Divizna fialová (6.7.2017, NPR Mohelenská hadcová step Konečně to zase funguje a můžu vysvětlit, jak jsem zaměnil ty křivatce. Fotil jsem je na jedné pražské PP a tenkrát jsem věděl, že je to křivatec rolní. I to že je zařazen do kategorie C2, stejně jako křivatec český. A teď jsem se na tu fotku ani pořádně nepodíval a vrazil jsem sem tu svou jen na základě jeho. křivatec luční (Gagea pratensis) Wikipedie • Commons • Záznamy pozorování kvetení křivatec rolní (Gagea villosa) Wikipedie • Commons • Záznamy pozorování kvetení křivatec žlutý (Gagea lutea) Wikipedie • Commons • Záznamy pozorování kvetení kuklík městský (Geum urbanum) Wikipedie • Commons • Záznamy.

GAGEA VILLOSA (M

Rumištní rostliny Naturfoto

 1. ima; křivatec nizoučký - Gagea pusilla; křivatec rolní - Gagea villosa; křivatec vstřícnolistý - Gagea transversalis; křivatec.
 2. )
 3. Mimochodem, letos na jaře se chystám prozkoumat Přírodní rezervaci Břenčák. Podle aktuálního plánu péče by tam měly růst dříny, koniklec velkokvětý, penízek horský (chlumní), křivatec nejmenší, křivatec rolní, chrpa chlumní, lopuštík skloněný a třešeň křovitá, což, asi uznáte, je velmi zajímavá květena
 4. Rožec rolní (Cerastium arvense) Šťavelovité (Oxalidaceae) Šťavel kyselý (Oxallis acetosella) Štětkovité (Dipsacaceae) Chrastavec lesní (Knautia sylvatica) Chrastavec rolní (Knautia arvensis) třezalkovité (Hypericaceae) Třezalka tečkovaná (Hypercium perforatum) tučnolisté (Crassulaceae) Rozchodník bílý (Sedum album

Flóra Evropy - prodej semen a rostlin - KPR - Klub pěstitelů rostlin - Prodej více než 10 000 druhů semen a rostlin z celého světa - palmy, cykasy, exotické a mrazuvzdorné dřeviny, kaktusy a sukulenty, masožravé rostliny, jednoletky, trvalky, okrasné traviny, zelenina, sadba hlívy ústřičné (Pleurotus ostreatus) Autor a vlastník: Roland Baranovič Stránky sú aktualizované aj na základe informácií od pani dr. Ivony Kautmanovej, odborníčky na mykológiu zo Slovenského národného múzea. Príspevky v diskusiách a pod fotografiami sú názory užívateľov a správca stránky nemôže preberať akúkoľvek zodpovednosť za vyjadrenia užívateľov a diskutujúcich Gagea minima (křivatec nejmenší) nalezen v 90. letech 20. století, aktuálně nezjištěn C3 jarní aspekt v bylinném patře Gagea villosa (křivatec rolní) nalezen v 90. letech 20. století, aktuálně nezjištěn C3 jarní aspekt, nevyhledává zapojený lesnatý porost Galanthus nivalis (sněženka podsněžník

rolní (Gagea villosa) a křivatec vstřícnolistý (Gagea transversalis). V pozdějším jarním termínu byl nalezen ještě plamének přímý (Clematis recta) - jeho životaschopná a plně fertilní populace se objevila nejspíše v důsledku prořezání křovin (a tedy lepší přístupnosti), ale nepochybně také. Možná záměna: Křivatec český se nepodobá žádnému jinému druhu u nás rostoucího křivatce. Dva přízemní listy a odstále chlupaté květní stopky má kromě něj jen křivatec rolní (Gagea villosa), který je však zpravidla vyšší a disponuje 5 a více květy. V rámci křivatce českého však rozlišujeme 2 poddruhy Gagea lutea - křivatec žlutý Viola palustris - violka bahenní Viola tricolor - violka trojbarevná Cardamine pratensis - řeřišnice luční Thlaspi arvense - penízek rolní Eriophorum vaginatum - Suchopýr pochvatý Veronica dillenii - rozrazil Dilleniů křivatec rolní (Gagea villosa) křivatec vstřícnolistý (Gagea transverzalis) kyprej vrbice (Lythrum salicaria) lakušník okrouhlý (Batrachium circinatum) lakušník vodní (Batrachium aquatile) len žlutý (Linum flavum) lilii zlatohlávek (Lilium martagon) lněnka dollinerova (Thesium Dollinerii) Lýkovec vonný (Daphne cneorum

Našli jsme i křivatec rolní, který je na rozdíl od známého křivatce žlutého poměrně vzácný. Z ptáků jsme si podle hlasu nebo vzhledu určili strakapouda velkého, králíčka obecného, sýkoru koňadru, modřinku, babku, čejku chocholatou, straku obecnou, strnada obecného, skřivana polního, káni lesní a poštolku obecnou křivatec žlutý. kuklík potoční. kýchavice bílá Lobelova. ladoňka dvoulistá (ladoňka rakouská) lipnice obecná. máta dlouholistá. máta rolní. mléč rolní Zástupci: kandík psí zub (Erythronium dens-canis) - jediný druh rostoucí v Evropě Křivatec (Gagea) Kořen: Cibule, u některých druhů výskyt složených cibulí Listy: V přízemní růžici (mohou být i v přízemní růžici na lodyze) Jednoduché s listovými pochvami, celokrajná čepel, souběžná žilnatina Květy. křivatec bílý - snědek chocholičnatý KŘIVATEC ŽLUTÝ (Gagea lutea (L.) Ker.) - žlutečka křížaly - sušené plátky jablek křížatec - starček přímětník křížek - kamejka rolní, třezalka tečkovaná, vítod hořký křížové koření - starček přímětník, vítod hořký křížové koření menší - starček obecn rmen rolní = Anthemis arvensis, r. barvířský = Anthemis tinctoria, r. rakouský = Anthemis austriaca, r. rusínský = Anthemis ruthenica, r. smrdutý = Anthemis cotula; heřmánek pravý = Matricaria recutita, h. terčovitý = Matricaria discoide

Klepnutím na záhlaví sloupce seřadíte data tabulky podle daného sloupce, dalším klepnutím pak změníte směr řazení. Skript bohužel ignoruje český pravopis (znak CH je chápe jako C+H a znaky s diakritikou řadí vždy na konec). bohužel ignoruje český pravopis (znak CH je chápe jako C+H a znaky s diakritikou řad Rostlina na obrázku se nazývá kopřiva dvoudomá violka rolní orsej jarní podběl lékařský hluchavka nachová rozrazil rezekvítek. Rostlina na obrázku se nazývá violka vonná sněženka podsněžník bledule jarní křivatec žlutý sasanka hajní prvosenka jarní křivatec rolní (Gagea villosa) - Řepice, Strakonice, Třebohostice, Rovná, Novosedly, Katovice kuřinka ostnosemenná (Spergularia echinosperma) - Blatensko†, Panský rybník u Pracejovic kyprej yzopolistý (kyprej malokvětý) (Lythrum hyssopifolia) - Řepice†, Blatensko† lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum) - u Paračov •křivatec rolní (Gagea villosa) •křivatec český (Gagea bohemica) Křivatec(Gagea) Řebčík(Fritillaria) známo asi 130 druhů. Křivatec rolní (Gagea villosa, Sweet) 14. Hlaváček jarní (Adonis vernalis Linné) 15. Plicník lékařský (Pulmonaria officinalis, Linné) 16. Dymnivka dutá (Corydalis cava (L.), Schweigg.& Körte 1811) 17. Pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias Linné) 18. Hořec Clusiův (Gentiana clusii Pers. et Swrt.) a Den matek 19

Křivatec rolní - lihu - album na Rajčet

Gates arvensis DUM. - křivatec rolní - je u nás poměrně hodně rozšířen na polích i lukách. Je vysoký 10-15 cm, má 1-3 přízemní úzké listy, tupě kýlnaté. V okolíku bývá 5-10 žlutých květů. Jednotlivé květy jsou široké 2-2,5 cm, hodně rozevřené, s velkými prašníky. Drobné kulaté cibulky jsou uzavřeny. Křivatec rolní (Gagea villosa) na SV okraji města Zlín, 20. 3. 2020. Zdroj: Pavel Kusák. Lesní cesta v lese SV u města Zlín, 1. 4. 2020. Zdroj: Pavel Kusák. Zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides) v dubohabřině u Domova důchodců Burešov, 20. 3. 202 Nutný další výzkum.Prozatím zjištěn výskyt druhů jako hořeček brvitý, jetel alý, křivatec rolní, růže galská, pcháč bezlodyžný, z ptáků například strnad luční, křepelka polní apod. cílový stav pravidelně kosenná či nejlépe přepásaná xerotermní společenstva nabídka veřejnosti. Křivatec žlutý (Gagea lutea (L.) Ker-Gawl) Čeleď: liliovité (Liliaceae) Popis: Je to vytrvalá, 10 - 30 cm vysoká rostlina s jednou cibulkou.Lodyha je přímá, pevná. Přízemní list je široce čárkovitý, 3 - 9 mm široký, na konci zahroceý, kápovitý A minulý týden rozkvetl i první křivatec rolní u Zvonařky, takže sezóna je už v plném proudu. :-) Jirka V. Odpovědět. Re: Pálava (Ivča + Jirka, 26. 3. 2012 22:45) Ahoj, dík. Nás Pálava láká pořád, protože ať jdeš od března do října kdykoliv, nikdy nemůžeš být zklamán. A jak jsme viděli na fotkách, má své.

Křivatce na Chebsku - Muzeum Che

gagea arvensis - křivatec rolní sherardia arvensis - bračka rolní brassica napus arvensis - brukev řepka olejka Latinský slovník on-line. Zadejte Vámi hledané slovo do pole níže a nalezněte tak překlad pro Vámi zadané slovo. Například slovo lingua křivatec rolní (Gagea villosa) Jedinci, kolísání početnosti Několik metrů čtverečných pod javorem a jabloní na vrcholu kopce. Stav biotopu není nejhorší, ale není ani ideální - nutno lépe oplotit a zabránit spásání spodních větví stromů (stín druhu zjevně vyhovuje) ladoňka dvoulistá šípatka střelolistá křivatec český dymnivka plná černýš rolní violka rivinova . Květ. Souměrnost květu květ aktinomorfní (pravidelný) - květem lze proložit několik os souměrnosti. Souměrnost květ křivatec rolní (Gagea villosa) - roztroušen ě na Strakonicku a vzácn ě na Blatensku ku řinka ostnosemenná (Spergularia echinosperma) - pís čitá letn ěná dna rybník ů a rybí sádky (nap ř. Čejetice, Pracejovice, Drahonice, Rojice, Chráš ťovice, Sedlice, Škvo řetice

Gagea villosa - křivatec rolní Václav Dvořák Natura

- O.K.; křivatce(= k.žlutý);křivatec rolní(04/2009);Okrotice bílá (06-07/2005); kakost luční - starší rostlinstvo Přeji další zážitky a nálezy v přírodě a jejich prezentaci na Vašich skvělých stránkách Základní údaje: Přírodní rezervace Písečný rybník představuje komplex vodních a mokřadních společenstev mělkého eutrofního rybníka a přilehlých slatinných luk se vzácnými druhy rostlin a živočichů v jinak intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině.Nachází se v nadmořské výšce 181 až 186 m, v Dolnomoravském úvalu (Ratíškovická pahorkatina), asi 0. NSEV KLADNO - ČABÁRNA, o.p.s. fotogalerie Virtuální prohlídka Vše Budova a okolí Programy Kroužky Tábory Akce Kladenská květena Budova ze sadu Hrací kout rotadet Jídelna Pokoj Pokoj 2 Učebna Učebna

GAGEA TRANSVERSALIS – křivatec vstřícnolistý | Salvia - EI

gagea villosa - křivatec polní ornithogalum villosum - křivatec polní gagea villosa - křivatec rolní sphiggurus villosus - kuandu vlnatý dryocoetes villosus - kůrovec dubový sphex maxillosus - kutilka obecná scilloideae - ladoňkové titillo - lechtat solanum villosum - lilek žlutý solanum villosum - lilek žlutý prav

Květena (hlavně) Českého KrasuDRAHAŇ-TROJA – přírodní park | Salvia - EI

Ivan Bílek - Fotografie zvířat a fotky přírody - www.Naturfoto.c Popis květeny Karlovarského kraje. Vítejte ve výběrové databázi Květena Karlovarska určené všem lidem, kteří se potkávají s rostlinami při různých příležitostech, v práci na poli či v lese, během odpočinku na zahradě, při toulkách přírodou, při údržbě komunální zeleně, při fotografování. - 4 - 1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Katastrální území: 627801 Dobřichov Číslo parcely podle KN Číslo parcely podle PK nebo jiných evidencí Druh pozemku podle K

Luční rostliny | Naturfoto

Warning: mysql_result(): Unable to jump to row 0 on MySQL result index 147 in /data/web/virtuals/15078/virtual/www/library/database.php on line 12 Důvodem ochrany jsou skalnaté svahy s teplomilnými květinami jako například koniklec velkokvětý, křivatec rolní či mochny. Netopýrky. V městské části Brno - Komín. V chráněném území se nachází řada chráněných druhů rostlin, mezi nejvýznamnější patří koniklec velkokvětý + křivatec český pravý. Liliaceae - liliovité. Gagea bohemica subsp. bohemica + křivatec rolní. Liliaceae - liliovité.

 • Stomatochirurgie praha 9.
 • Buk převislý purpurea pendula.
 • Runa slunce.
 • Husky sport.
 • Hlavní nosník jeřábové dráhy.
 • Gta 5 vězení.
 • Oboustranná pěnová lepící páska.
 • Užovka obojková cena.
 • Acroyoga pro děti.
 • Tamagotchi eshop.
 • Dub korkový.
 • Nabízím dřevo za odvoz.
 • Angel tattoo design.
 • Úřad práce české budějovice.
 • Mapy kr plzeňský.
 • Udo ostrava 2019.
 • Dragon tattoo brno.
 • Xiaomi redmi 3 32gb.
 • Počet druhů piv v čr.
 • Svyhledat když.
 • Červený kříž vsetín.
 • Osu game.
 • Sedmiradostná cesta lelekovice.
 • Demon a duch.
 • Chess figures.
 • Bank bic.
 • Growshop vaporizer.
 • Výlet nesebar.
 • Banánová roláda s tvarohem.
 • Rizeni na fabii.
 • Mykoza nehtů na nohou.
 • Nahrávání tv z internetu.
 • Starburst casino.
 • Potraviny ukrajina.
 • Secretariat.
 • Střední škola vizuální tvorby hradec králové.
 • Letní sportovní kurz dobronice.
 • Europol wanted persons.
 • Black hawk down csfd.
 • Ultrazvuk prsu brno.
 • Napuštění močového měchýře.