Home

Okamžitá hmotnost jízdní soupravy

VYHLÁŠKA ze dne 20

hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel nesmí být u jízdních souprav s tažným vozidlem, jehož nejvyšší konstrukční rychlost je do 40 km.h-1, vyšší než dvaapůlnásobek hmotnosti tažného vozidla; u jízdní soupravy traktoru a traktorového návěsu se hmotností každého z vozidel jízdní soupravy rozumí. Okamžitá hmotnost jízdní soupravy nesmí překročit nejvyšší povolenou hmotnost jízdní soupravy zapsanou v technickém průkazu automobilu. Příklad 6: Okamžitá hmotnost přívěsu přesahuje o 100 kg nejvyšší povolenou hmotnost tažného automobilu 1900 kg. Tím je porušeno ustanovení §3, písm. f), odst. 2 i přesto, že. z 25 otázek: do konce testu 00:00 minut : Otázka č. 1: Okamžitá hmotnost jízdní soupravy: Nesmí být větší než největší povolená hmotnost jízdní soupravy stanovená při schválení technické způsobilosti tažného vozidla. Vyberte odpověď

Spojitelnost vozidel do jízdních souprav vapp

 1. Dopravní značka B 13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje údaj uvedený na značce. Jde-li o jízdní soupravu, vztahuje se tento údaj na každé vozidlo soupravy zvlášť. V případě, zeje značka doplněna dodatkovou tabulkou s nápisem Jediné vozidlo t, smí do takto.
 2. Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez (č. B 13) se u jízdní soupravy vztahuje na jednotlivá vozidla soupravy; je-li značka č. B 13 doplněna dodatkovou tabulkou Text (č
 3. Jde-li o jízdní soupravu, vztahuje se tento údaj na každé vozidlo soupravy zvlášť. V případě, že je značka o dodatkovou tabulku s nápisem Jediné vozidlo t, smí do takto označeného úseku vjet pouze jediné vozidlo nebo jízdní souprava, jejichž okamžitá hmotnost nepřesahuje tuto hodnotu
 4. Podle druhého pravidla platí, že pokud bude např. největší povolená hmotnost jízdní soupravy dle technického průkazu 3 500 kg, pak okamžitá hmotnost soupravy nesmí být vyšší než tato hodnota. Pokud bude okamžitá hmotnost vozidla 1 650 kg a největší povolená hmotnost soupravy 3 500 kg, pak okamžitá hmotnost přívěsu.
 5. (3) Okamžitá hmotnost jízdní soupravy nesmí být větší než největší povolená hmotnost jízdní soupravy stanovená při schválení technické způsobilosti tažného vozidla. (4) Vzdálenost mezi poslední nápravou motorového vozidla, jehož největší povolená hmotnost převyšuje 3,50 t, a první nápravou přívěsu, jehož.
 6. Největší technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy. Ano, můžete tento přívěs zapojit a táhnout! Podmínkou však je, že okamžitá hmotnost tohoto přívěsu (provozní hmotnost + hmotnost nákladu) nesmí v provozu překročit uvedených 500 kg !!! Jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny B a přípojného.
 7. Okamžitá hmotnost - hmotnost zjištěná v určitém okamžiku na pozemní komunikaci. pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsah

Celková povolená hmotnost soupravy Okamžitá hmotnost jízdní soupravy: Nesmí být větší - Autoweb . 7. samojízdných a výměnných tažených strojů, nesených pracovních strojů v jízdní soupravě s nosičem a traktorů za podmínek stanovených jiným právním předpisem3); pokud překračují šíři vozidla uvedenou v bodě 1 až do celkové šíře 3,00 m, lze je. Zákazová značka Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez se u jízdní soupravy vztahuje na jednotlivá vozidla soupravy. Je-li značka doplněna dodatkovou tabulkou Text (č. E 12) s nápisem Jediné vozidlo, smí do takto označeného úseku vjet vozidlo, jehož okamžitá hmotnost, a jde-li o soupravu, okamžitá hmotnost všech vozidel soupravy. Max.hmotnost jízdní soupravy. Poslední aktualizace 5 let před. (tedy okamžitá hmotnost) nepřekročí největší technicky povolené hmotnosti uvedené v technickém průkazu. Takže já osobně to beru tak, že okamžitá hmotnost mého vozidla a karavanu na dovolené je stejná, jako největší technicky povolená hmotnost, kterou.

Okamžitá hmotnost jízdní soupravy: Nesmí být větší než

 1. Zdravím všechny,jsem tady nový a jako každý nový začátečník začnu možná blbým dotazem. Vozidlo o max.hmotnosti 2505kg + karavan 1500kg = 4005kg, v TP mám přívěs bržděný o max.hmot. 1850kg a teď ten ořech max.hmotnost jízdní soupravy je 3880kg
 2. Okamžitá hmotnost jízdní soupravy nesmí být větší než největší povolená hmotnost jízdní soupravy stanovená při schválení technické způsobilosti tažného vozidla. Nebrzděná vozidla kategorie O1 mohou být zapojována jen za vozidla kategorií M a N, jejichž provozní hmotnost je nejméně dvojnásobkem okamžité.
 3. Okamžitá hmotnost (hmotnost přívěsu a nákladu např. v okamžiku zvážení) však nesmí překročit 400 kg !!! Přívěs o nejvyšší povolené hmotnosti 1200 kg (brzděný, kategorie O2) smíte zapojit i za auto s předepsaným zatížením na tažné kouli 800 kg, pokud 800 kg v okamžité hmotnosti přívěsu nepřekročíte.
 4. Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje údaj uvedený na značce. Jde-li o jízdní soupravu, vztahuje se tento údaj na každé vozidlo soupravy zvlášť
 5. Okamžitá hmotnost jízdní soupravy: Otázka č. 06060439/1 bod. 2/8 . Může být větší než největší povolená hmotnost jízdní soupravy stanovená při schválení technické způsobilosti tažného vozidla. Může být libovolná, nesmí však překročit limity stanovené prováděcí vyhláškou
 6. Dopravní značka Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez (č. B 13) zakazuje vjezd vozidly, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez. U jízdní soupravy se limit vztahuje na jednotlivá vozidla soupravy. Mezní hodnoty se uvádějí v celých tunách. Je-li značka č
 7. předcházející otázka: kód 06060439, Okamžitá hmotnost jízdní soupravy: následující otázka: kód 06060441, Započítává se do největší povolené délky autobusů jakákoliv odnímatelná výbava (např. schr..

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje

 1. va hmotnost 3450 kg (auto 1850 kg + přívěs 1600 kg). Podmínka je splněna. Dalším předpokladem je splnění vyhlášky této jízdní soupravy už nestačí jen řidičské opráv-341/2002 Sb. to znamená, že tažné vozidlo musí mít nejvyšší povolenou hmotnost větší než je nejvyšší povolená hmotnost přípojného vozi-dla
 2. Jde-li o jízdní soupravu, vztahuje se tento údaj na každé vozidlo soupravy zvlášť. V případě, zeje značka doplněna dodatkovou tabulkou s nápisem Jediné vozidlo t, smí do takto označeného úseku vjet vozidlo, jehož okamžitá hmotnost, a jde-li o jízdní soupravu, okamžitá hmotnost všech vozidel soupravy, sice.
 3. (5) Okamžitá hmotnost vozidla (soupravy) nesmí překročit největší povolenou hmotnost vozidla (soupravy). V případě znečištění (např. bláto, sníh, voda) se připouští překročení největší povolené hmotnosti vozidla (soupravy) maximálně o 3 %. (6) Pro používání vozidel a souprav, jejichž okamžitá hmotnost.
 4. V rámci řidičského oprávnění B96 můžete řídit motorové vozidlo, přičemž k němu můžete připojit přípojné vozidlo převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 4250 kg
 5. ace Nahlásit: Další odpovědi Kepler. Prázdná hmotnost soupravy + množství náplní (palivo, olej, chladicí kapalina) + hmotnost posádky + hmotnost nákladu. 2 Kdo udělil odpovědi palec? led, anonym před 657 dny
 6. Okamžitá hmotnost jízdní soupravy. U jízdní soupravy se vztahuje na jednotlivá vozidla soupravy. Je-li značka doplněna dodatkovou tabulkou E 12 Text s nápisem Jediné vozidlo t, smí do takto označeného úseku vjet vozidlo, jehož okamžitá hmotnost, a jde-li o soupravu, okamžitá hmotnost všech vozidel soupravy.

 1. Okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 40 km.h-1 nejvýše 1,5násobku okamžité hmotnosti tažného vozidla. Okamžitá hmotnost jízdní soupravy nesmí být větší než největší povolená hmotnost jízdní soupravy stanovená při.
 2. (3) Hodnoty poměrů hmotností vozidel v jízdní soupravě, rozložení hmotnosti na kola a skupiny kol, jejichž nedodržení ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, jsou uvedeny v § 3 až § 5, § 6 odst. 1 a odst. 3 až 6, § 7 až § 8 odst. 1 a 2. § 2 . Základní pojmy Pro účely této vyhlášky se rozum
 3. Okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí do 40 km.h-1 nejvýše 2,5 násobek okamžité hmotnosti tažného vozidla (zprav. zde půjde o traktory).Hypoteticky si tedy lze představit, že s řidičským oprávněním skupiny B+E lze řídit jízdní soupravu.
 4. Co říká zákon: Okamžitá hmotnost přívěsu nesmí být větší než největší povolená hmotnost přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo. Údaj najdete v technickém průkazu auta. Současně pro nebrzděné vozíky kategorie O1 platí, že smí být zapojeny jen za auta kategorií M nebo N, jejichž provozní hmotnost je.
 5. Největší povolená hmotnost jízdní soupravy nesmí překročit hodnotu největší technicky přípustné hmotnosti jízdní soupravy. Největší povolená hmotnost na nápravu nesmí překročit hodnotu největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu. (5) Okamžitá hmotnost vozidla (soupravy) nesmí překročit největší.
 6. (1) Okamžitá hmotnost vozidla nebo jízdní soupravy nesmí překročit největší povolenou hmotnost vozidla nebo jízdní soupravy. V případě znečištění například bláto, sníh nebo voda se připouští překročení největší povolené hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy maximálně o 3 %

B13 - Zákaz vjezdu

Technické požadavky na spojitelnost vozidel do jízdních souprav a jejich provoz (K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona) (1) Okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí do 40 km.h-1 nejvýše 2,5násobku okamžité hmotnosti tažného vozidla Užitečná hmotnost tedy podává informaci o tom, jakou souhrnnou hmotnost veškerého nákladu včetně osob automobil bezpečně uveze. Užitečná hmotnost je součástí celkové hmotnosti. V malém technickém průkazu vozidla užitečnou hmotnost nenajdeme, ale lze ji jednoduše zjistit ze zadaných údajů u jízdní soupravy vztahuje na jednotlivá vozidla soupravy; je-li značka č. B 13 doplněna dodatkovou tabulkou Text (č. E 12) s nápisem Jediné vozidlo..., smí do takto označeného úseku vjet vozidlo, jehož okamžitá hmotnost, a jde-li o soupravu, okamžitá hmotnost všech vozidel soupravy, sic

Jaký přívěs lze táhnout za osobním autem? Jaké jsou

n) Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez (č. B 13) se u jízdní soupravy vztahuje na jednotlivá vozidla soupravy; je-li značka č. B 13 doplněna dodatkovou tabulkou Text (č U jízdní soupravy se vztahuje na jednotlivá vozidla soupravy. Je-li značka doplněna dodatkovou tabulkou E 12 Text s nápisem Jediné vozidlo t, smí do takto označeného úseku vjet vozidlo, jehož okamžitá hmotnost, a jde-li o soupravu, okamžitá hmotnost všech vozidel soupravy, sice přesahuje údaj na značce, nikoliv.

VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11 epravo

Největší technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy

Půjčovna 10 - VAPP PV1 LPV 3 - 750 kg | vapp

Jaký přívěsný vozík je možné připojit za osobní automobil

Okamžitá hmotnost jízdní soupravy: Nesmí být větší než největší povolená hmotnost jízdní soupravy stanovená při schválení technické způsobilosti tažného vozidla Okamžitá hmotnost - hmotnost zjištěná v určitém okamžiku na pozemní komunikaci. Celková hmotnost (v zákoně uváděna jako nejvyšší povolená hmotnost) pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném. celková okamžitá hmotnost jízdní soupravy 38 400 pro výpočet jsem použila hmotnost celkovou 16000 a počet náprav (dle tabulky 23700,- ročně) tudiž za měsíc listopad budu platit zálohu 1975,-tahač je již starší musím připočíst ještě 15% + 297, Nerozumím jak je myšlena hmotnost soupravy, z čeho se skládá. Mám Renault Megane II. Nejvyšsí technicky přípustná hnotnost je 1880 kg a pov. hmotnost brž. přívěsu je 1250 kg a hmotnost soupravy je 2800 kg. Mám řidičák jen na B. Chtěl bych si půjčit karavan, který má celkovou hmotnost 1000 kg a provozní hmotnost 820 kg

Půjčovna 14M - VAPP Profi 2 - 750 kg | vapp

Celková povolená hmotnost soupravy

Okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 40 km.h-1 nejvýše 1,5násobku okamžité hmotnosti tažného vozidla.. Okamžitá hmotnost jízdní soupravy nesmí být větší než největší povolená hmotnost jízdní soupravy stanovená při schválení technické způsobilosti tažného vozidla (3) Okamžitá hmotnost jízdní soupravy nesmí být v tší než nejv tší povolená hmotnost jízdní soupravy stanovená p i schválení technické zp sobilosti tažného vozidla. (4) Vzdálenost mezi poslední nápravou motorového vozidla, jehož nejv tší povolená hmotnost p evyšuje 3,50 t, a prvn 2) OkamŽitá hmotnost jízdní soupravy nesmí být vétši než nejvétŠí povolená hmotnost jízdní soupravy stanovená pii schválení technické zpúsobilosti tažného vozidla. 3) Nebrzdéná vozidla kategorie 01 mohou být zapojována jen za vozidla kategorií M a N, jejichž provozní hmotnost je nejméné dvojnásobke Jde-li o jízdní soupravu, vztahuje se tento údaj na každé vozidlo soupravy zvlášť. V případě, že je značka doplněna o dodatkovou tabulku s nápisem Jediné vozidlo XXX t., smí do takto označeného úseku vjet pouze jediné vozidlo nebo jízdní souprava, jejichž okamžitá hmotnost nepřesahuje tuto hodnotu nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg, Doplňuji: Velice se omlouvám, páč jsem špatně vyhodnotil dotaz. Řidič řídí vozidlo s celkovou váhou do 3500kg a k tomu potřebuje jen řidičák B

Dopravní značka Zákaz vjezdu vozidel přesahující hmotnost

 1. Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje údaj uvedený na značce. Jde-li o jízdní soupravu, vztahuje se tento údaj na každé vozidlo soupravy zvlášť. V případě, že je značka doplněna dodatkovou tabulkou s nápise
 2. (3) Okamžitá hmotnost jízdní soupravy nesmí být větší než největší povolená hmotnost jízdní soupravy stanovená při schválení technické způsobilosti tažného vozidla. To znamená, že za naší Škodou Octavia můžeme táhnout vlek 94 bržděný, který má celkovou hmotnost 2700KG, ale dle TP Octavie na něj můžem
 3. ulém článku jsme se dozvěděli, podle čeho přívěs či přívěsný vozík vybírat a jak je to s jejich běžným provozem. Dnes se na tuto tématiku podíváme z hlediska legislativy. Jak je to s přihlášením přívěsu a technickou kontrolou, jaká je jeho maximální povolená rychlost... Nejen na tyto otázky nám odborníci z firmy VEZEKO dali odpověď
 4. povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg. (S řidičským oprávněním pro skupinu B v rozšířeném rozsahu) Vozidlo skupiny B s přípojným vozidlem převyšujícím 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg

2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg, nebo 3. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 4250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu OS 051656 1. vydání 3 ESKÝ OBRANNÝ STANDARD PROVOZ POZEMNÍ VOJENSKÉ TECHNIKY V MÍROVÝCH PODMÍNKÁCH VYBRANÉ NÁZVY A DEFINICE Z OBLASTI TECHNICKÝCH OPATŘENÍ Základem pro tvorbu tohoto standardu byly originály následujících dokumentů: Log-1-3 Odborný technický dozor v rezortu Ministerstva obran 3/ Okamžitá hmotnost jízdní soupravy nesmí být větší než největší povolená hmotnost jízdní soupravy stanovená při schválení technické způsobilosti tažného vozidla. !!!!! 4/ Vzdálenost mezi poslední nápravou motorového vozidla, jehož největší povolená hmotnost převyšuje 3,5 t a první nápravou přívěsu. (3) Okamžitá hmotnost jízdní soupravy nesmí být větší než největší povolená hmotnost jízdní soupravy stanovená při schválení technické způsobilosti tažného vozidla

Max.hmotnost jízdní soupravy: INFORMACE PRO CESTOVÁNÍ ..

Okamžitá hmotnost vozidla nebo jízdní soupravy nesmí překročit největší povolenou hmotnost vozidla nebo jízdní soupravy. V případě znečištění například bláto, sníh nebo voda se připouští překročení největší povolené hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy maximálně o 3 % Největší blbost je, že se u vleku k B posuzuje maximální hmotnost, ne okamžitá přívěsu. Takže i při dodržení limitu soupravy nelze bez E táhnout třeba prázdný vlek, který má sám 1t, protože uveze další 1 t, ale bez E lze táhnout pouze s B např. max. 1,5 t. Tahle blbost platí od poslední novely ve 2016

Nutno podotknout že největší povolená hmotnost jízdní soupravy je součet celkové hmotnosti tažného vozidla (maximální přípustná) a celkové hmotnosti přívěsu podle jejich TP! Okamžitá hmotnost nikoho nezajímá. Takže mrkněte do svých TP a propočtěte co Vám B96 přinese! Když vezmu mýho Renault Trafic celková hmotnost soupravy ale nepřesáhne 3 500 kg), c) o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu

Poradna uživatelům přívěsných vozíků - PřívěsyHK

Při zkoušce z praktické jízdy musí být okamžitá hmotnost jízdní soupravy nejméně 15 000 kg, l) pro skupinu D1 s motorovým vozidlem, jehož největší povolená hmotnost je nejméně 4 000 kg, délka je nejméně 5 m a konstrukční rychlost je nejméně 80 km.h-1; motorové vozidlo musí být vybaveno protiblokovacím brzdovým. OKAMŽITÁ hmotnost, nebo MAXIMÁLNÍ POVOLENÁ - tedy uvedená v dokladech přívěsu . Maximální povolená. Před nějakou dobou proběhl médii případ, že pán táhl vozík za autem a ten vozík měl maximální povolenou přes 750 kg nebo hmotnost soupravy překročila nějakou hodnotu, na kterou neměl řidičák B13 - Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje údaj uvedený na značce. Jde-li o jízdní soupravu, vztahuje se tento údaj na každé vozidlo soupravy zvlášť

Hypoteticky si tedy lze představit, že s řidičským oprávněním skupiny B+E lze řídit jízdní soupravu, jejíž celková hmotnost je 12 250 kg, jestliže je konstrukční rychlost tažného vozidla nejvýše 40 km.h-1. U tažných vozidel s vyšší konstrukční rychlostí se lze dostat na 8 750 kg hmotnosti soupravy

Video: Maximálně přípustná hmotnost přívěs

Půjčovna 17 - VAPP Profi 136 - 1300 kg | vappKvíz: Víte, co znamenají tyto záludné dopravní značky294/2015 Sb
 • Tvrdnutí břicha v noci.
 • Dante alighieri božská komedie literární druh.
 • Mikroskop cena.
 • Kam s nápojovým kartonem.
 • Jak se rychle zbavit vody v tele.
 • Femigard eshop.
 • Den evropy střelecký ostrov.
 • Brigáda produkce.
 • Eden sher 2016.
 • List čepel řapík.
 • Očkovací centrum praha 2 dittrichova.
 • 1.9 tdi 66kw rotačka.
 • Zpevnění postavy.
 • Pás pro psa do auta.
 • Zaklínač 1 audiokniha download.
 • Kapitan lodi.
 • Škoda octavia 1.9 tdi combi.
 • Esej na míru.
 • Klinicka propedeutika 2 lf.
 • Squash raketa decathlon.
 • Podstatná jména začínající na k.
 • Rakovina tlustého střeva metastáze na játrech.
 • Bart simpson defense.
 • Obchodní indikátory.
 • Chladící podložka pro psy alza.
 • Rozpoložení význam.
 • Zimní pneu 215/55 r16 continental.
 • Tiskátka číslice.
 • Pzh zkratka.
 • Chess figures.
 • Půjčovna kostýmů dubeč.
 • Dopisování s vojáky.
 • Tetovací salon plzeň ceník.
 • Glukosa ve vodě.
 • Vývoj státního rozpočtu 2019.
 • Kroket pro deti.
 • Špenátové lasagne apetit.
 • Dysprosium wiki.
 • Kuchyňské organizéry do zásuvek.
 • 9 11 impact.
 • Nálepky na dozy.